Reken je duurzaam

CO2 rekenmodel

Duurzame Bruiloft heeft het Duurzame Bruiloft rekenmodel ontwikkeld om nauwkeurig de CO2-uitstoot van iedere bruiloft uit te kunnen rekenen. Meten is weten en weten geeft de kennis om je uitstoot te verlagen en te compenseren waar nodig. Om je een indruk te geven, ga naar Duurzame Bruiloft CO2-quickscan, vul de vragen in en ontvang gratis de CO2-scan van jouw bruiloft van weddingcoach Sustainable Susan. Liever direct een nauwkeurige berekening? Neem contact op met Duurzame Bruiloft voor meer informatie.

 

De uitkomst van een doorrekening van de CO2-uitstoot van jouw bruiloft wordt op deze manier getoond. In procenten wordt voor de volgende onderdelen de CO2-uitstoot berekend:

– Vervoer,
– Kleding/cosmetica/schoenen,
– Eten en drinken,
– Ringen,
– Decoraties en bloemen,
– Energieconsumptie,
– Drukwerk en
– Afval

Aan de hand van een set vragen komen we tot een aantal tonnen CO2-uitstoot. Met de weddingcoach bekijk je waar je de uitstoot met slimme duurzame keuzes op de Duurzame 10 vlakken van Duurzame Bruiloft omlaag kan brengen. De resterende uitstoot kan middels de aanplant van bomen worden gecompenseerd. Duurzame Bruiloft geeft precies aan om hoeveel bomen dit zou gaan. 

Waarom een CO2 neutrale bruiloft?

Ieder evenement veroorzaakt CO2-uitstoot. De gevolgen van de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen zijn niet gering, leidend bijvoorbeeld tot klimaatverandering waarvan we ernstige gevolgen kunnen gaan ondervinden. Per jaar vinden alleen al in Nederland 77.000 bruiloften plaats. Deze stoten gemiddeld per bruiloft meer dan 9 ton CO2 uit, vergelijkbaar aan de uitstoot van een Nederlands huishouden in een jaar! Bruiloften zijn vaak extravagant en groots op een manier die veel duurzamer kan en nog steeds net zo mooi en elegant is. De CO2-uitstoot tijdens je bruiloft zal met berekening van ons rekenmodel volledig kunnen worden gecompenseerd middels aanplant van bomen waardoor de impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Voorkomen is beter dan genezen, besparen beter dan compenseren. Met duurzame keuzes die op elk onderdeel van de bruiloft bestaan kan je de CO2-uitstoot zo laag mogelijk houden. Wij kunnen helpen in het maken van die duurzamere keuzes waarbij minder CO2 vrijkomt en tegelijkertijd precies aangeven hoeveel bomen je zou kunnen aanplanten om de bruiloft CO2 neutraal te maken.

Basis CO2 caluclator

Op basis van meerdere nationale en internationale onderzoeken naar carbon footprint berekeningen hebben we dit model kunnen ontwikkelen. We hebben een selectie gemaakt van de belangrijke veroorzakers van CO2-uitstoot. Voor verschillende brandstoffen zijn emissiefactoren bepaald, het verband tussen de hoeveelheid brandstof en de geproduceerde hoeveelheid CO2. We hebben ons beperkt tot het broeikasgas CO2 en de in sommige onderzoeken beschikbare CO2 equivalent, het equivalent in CO2-uitstoot van andere broeikasgassen. We beseffen dat andere milieu-impact bestaat. Deze valt buiten de scope van onze calculator, net als de sociale gevolgen die vaak niet in cijfers tot uitdrukking komen.

Onderdelen

Op het gebied van energieverbruik, ringen, vervoer, drukwerk, kleding, voedsel, decoraties en bloemen, afval en overnachtingen van gasten heeft Duurzame Bruiloft data verzameld uit resultaten van verschillende studies. De CO2 data ronden we op alle onderdelen af naar boven. Op basis hiervan kunnen we een reële berekening maken. We streven naar nauwkeurigheid op maat. Hoe meer informatie u geeft, hoe nauwkeuriger wij kunnen zijn. Een uitbreiding op de aangegeven of geheel andere onderdelen is dan ook mogelijk. Het getal dat uit de berekening komt kan je vervolgens compenseren met de aanplant van bomen, bijvoorbeeld via Trees for Travel.

Duurzame Bruiloft CO2 Scan

Vul hier de vragen in om een overall quickscan te laten maken van de CO2-uitstoot van jouw bruiloft. Weddingcoach Sustainable Susan stuurt je zo snel mogelijk de uitkomst.

Naar de CO2 Scan